Dealhunter Logo

Köpvillkor

Dealhunter.se ägs och drivs av N2 Ads A/S / Dealhunter A/S. På Dealhunter.se kan du som kund köpa värdebevis tillprodukter, upplevelser och tjänster. Dealhunter levererar uteslutande värdebevis på dealen vi annonserar. Det är dealleverantören i fråga, och inte Dealhunter.se, som levererar de produkter, tjänster och/eller upplevelser som värdebeviset gäller för.

Vid köp av en deal

  1. Värdebevisen köps online via Dealhunter.se
  2. En orderbekräftelse skickas till din email omgående efter ditt köp. Orderbekräftelsen innehåller ett ordernummer, vilket ska användas vid all korrespondens med Dealhunter. All korrespondens ska ske via email.
  3. Vid köp av en tjänst eller upplevelse dras pengarna från ditt konto omedelbart efter köpet. Vi utfärdar ditt värdebevis efter debiteringen.
  4. Vid köp av en produktdeal reserveras beloppet på ditt konto och pengarna dras först när produkten har skickats. Du får ett besked till din email när produkten har skickats.
  5. Vid annullering/återbetalning av ett köp får du omgående ett besked om detta till din email.
  6. Om ditt värdebevis till en tjänst/upplevelse inte inlösts/utnyttjats innan den angivna giltighetsperioden kan du få pengarna åter i form av tillgodopengar till ditt Dealhunterkonto. Detta är dock endast möjligt inom max. 6 månader efter utgånget giltighetsperiod.
  7. Om dealens leverantör inte kan leverera den köpta produkten, tjänsten eller upplevelsenkan pengarna återbetalas till ditt Dealhunterkonto, i form av tillgodopengar, eller till samma bankkort som användes vid köpet.
  8. Dealhunter förbehåller sig rätten att debitera en expeditionsavgift för alla ordrar. Avgiften täcker kostnader för hanteringen av din order, och är inte återbetalningsbar.
  9. Vid retur/byte av produkter skall du som kund stå för returportot.
  10. Dealhunter.se levererar till adresser inom hela Sverige.

Betalning kan genomföras med följande bankkort:

Mastercard Maestro Visa Visa Electron JCB

Du måste vara minst 18 år för att handla på Dealhunter.se. Genom att acceptera våra köpvillkor, bekräftar du att du är minst 18 år gamla. Vid köp av värdebevis frågarDealhunter om upplysningar som skall användas i samband med avtalet.

Om ditt köp mot förmodan inte kan levereras kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt och krediteraeventuella betalningar. Dealhunter är inte ansvarig för eventuella skador och omkostnader som resulterat i att du inte kan fullfölja köp av värdebevis till upplevelser.

Alla köpta värdebevis skickas till din email och finns alltid tillgängliga på ditt Dealhunterkonto. När du ska nyttja värdebeviset är det ditt ansvar som köpare att skriva ut värdebeviset och redovisa det för dealleverantören, om detta är ett krav.

Dealhunter skickar värdebeviset endast till den email som angivits vid köptidpunkten. Vi skickar, med hänsyn tilldin säkerhet, aldrig värdebevis till andra email-adresser.

Det är köparens ansvar att säkerställa att den email-adress som angivits vid köpet är korrekt och åtkomlig för att ta emot värdebeviset.

Dealhunter fastställer priser för tjänster inom ramen av avtalen. Alla angivna priser är rekommenderade priser i svenska kronor inkl. moms, avgifter och tull, i den utsträckning som gäller skattepliktiga tjänster och eventuella expeditionsavgifter.

Dealhunter avskriver sig ansvaret för eventuella tryckfel, kurs- och prisförändringar, samt tekniska fel.

Dealhunter förpliktar sig inte att betala ersättning för eventuella förluster till följd av att värdebeviset inte inlöses före förfallodagen.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Dealhunter är ansvariga för att data och dataövervakning sker i enlighet med lagen.

Dealhunter ansvarar inte för missförstånd, förseningar eller otydligt förmedlade köp eller informationvia internet eller genom annan kommunikationsform i kommunikationen mellan dig och Deahunter, såvida det inte handlar om grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling från Dealhunters sida.

På köparens acceptans av dessa köpvillkor, kan Dealhunter inte hållas ersättningsansvarigenligt skadeståndslagen eller allmänna ersättningsrättsprinciper i övrigt för någon förlust köparen eller Dealhunter kan lida till följd av användningen av Deahunter.

Nyttjande av värdebevis

Ett värdebevis till en tjänst/upplevelse är i regel giltig i 2-12 månader. Giltighetsperioden kan dock variera från deal till deal, och framgår alltid i värdebeviset samt i gällande deal.

När köparen vill utnyttja ettvärdebevis skall dettas med och visas upp till dealleverantören, eftersom det innehåller en unik rabattkod. Det är upp till dealleverantören att verifieravärdebevisets äkthet. Vid tvivel förbehåller Dealhunter sig rätten till att hjälpa leverantören att verifieravärdebevisets äkthet genom upplysning av köparens namn.

I händelse av attdet har manipulerats med värdebeviset, eller att detta avsiktligt försöktsinlösas flera gånger kan dealleverantören vägra att acceptera värdebeviset. Alla misstankar om fusk rapporteras tillbaka till Deahunter, som i fall av grovt bedrägeri kommer att polisanmäla köparen av värdebeviset.

Alla värdebevis är beskrivna och återgivna så exakt som möjligt enligt dealleverantörens uttalanden. Köparen kan inte hålla Dealhunter ansvarig i samband med enskilda dealsbeskrivningar, såvida det inte handlar omväsentligt vilseledande eller direkt felaktiga beskrivningar.

Om köparen, av någon grund, inte kan lösa in värdebeviset, kan pengarna återbetalas till köparens Dealhunterkonto, i form av tillgodopengar, eller bankkortet som användes vid köpet.

Om köparen har köpt ett värdebevis till ett uppehåll, men inte har försökt att boka återbetalas pengarna till köparens Dealhunterkonto.

OBS: Vid köp av en produktdeal skall köparen INTE använda/redovisa sitt värdebevis. Produkten blir automatiskt skickad till köparen inom den givna leveranstiden som framgår i dealen. Du kan alltid hitta leveransinformationen i ditt Dealhunterkonto.

Konsumenträttigheter

Som konsument har du rätt att annullera ett köp och få köpbeloppet återbetalt, utan att ange grund, så länge det är inom 14 dagar från mottagandet av värdebeviset/produkten.

Detta gäller dock inte värdebevis för biljetter, som inte omfattar av distanslagens ångerrätt. Skulle arrangemanget bli inställt kommer vi att göra en återbetalning till kunderna.

Dessvärre kan enskilda paket försvinna under frakten. Skulle du mot förmodan inte ha mottagit din produktbes du vänligast att, senast 4 veckor efter dealens leveransfrist, kontakta dealens leverantör,som då kan göra en omleverans efter att ärendet har undersökts med fraktleverantören. Om kontakten tas efter detta tidsrum kan en ny produkt inte skickas.

Ångerrätt vid köp av tjänst/upplevelse:

Du kan ångra ditt köp genom att skicka en kopia på orderbekräftelse och värdebevis till: info@dealhunter.se

Glöm inte att ange upplysningar som gör det möjligt för oss att identifiera dig: Namn, adress, email och telefonnummer.

Vi kommer därefter att kontakta dig angående återbetalning. Vi återbetalar det avtalade beloppet till ditt Dealhunterkonto, i form av tillgodopengar, eller till bankkortet som användes vid köpet senast 30 dagar efter din kontakt. Ångerrätten gäller inte utgångna eller redan utnyttjade värdebevis.

Ångerrätt vid köp av produkter:

Om du ångrar ditt köp ska du inom 14 dagar från mottagandet av paketet per mail meddela dealens leverantör om detta. Du ska i meddelandet tydligt uppmärksamma leverantören om att du vill utnyttja din ångerrätt. Du hittar kontaktuppgifter i ditt Dealhunterkonto under Dealinfo.

Du ska sända produkten i retur till leverantören senast 14 dagar efter att du har meddelat leverantören om ångerköpet. Du hittar returadressen i ditt Dealhunterkonto under Dealinfo.

OBS: Du ska själv stå för returportot vid ångerköp samt vid byte av vara.

Vi återbetalar det avtalade beloppet till ditt Dealhunterkonto, i form av tillgodopengar, eller till bankkortet som användes vid köpet inom 30 dagar efter att dealens leverantör har mottagit produkten i retur från dig.

3 års reklamationsrätt:

Vid köp av produkter på Dealhunter.se har du alltid 3 års reklamationsrätt. Fristen löper från leveransdatumet och 36 månader fram. Det är en förutsättning att felet du vill reklamera var befintligt vid köptillfället, eller att grunden till felet fanns vid köptillfället. Felet kan därför väl visa sig efter att du har använt produkten en tid.

Om du upptäcker ett fel måste du reklamera det inom en skälig tid. Om du väntar för länge kan du förlora din rätt att få felet åtgärdat. Om du reklamerar inom 2 månader från det att du upptäckte felet är detta inom en skälig tid. Om produkten har skadats under transporten ska du reklamera skadan med detsamma.

Köparens rätt, om produkten har ett fel, som leverantören är ansvarig för

Om produkten har ett fel, som dealens leverantör är ansvarig för, kan du få produkten reparerad eller en ny produkt/ersättningsvara. I vissa situationer kan du få ett prisavdrageller pengarna tillbaka. Avhjälpning av ett felska ske inom en rimlig tid, och det ska vara utan utgift och extra besvär för dig. Dealens leverantör ska till exempel betala eventuella fraktkostnader. Om dealens leverantör dröjer för länge med att åtgärda felet kan du kräva att få pengarna tillbaka.

Leverantörens rätt, om produkten har ett fel, som leverantören är ansvarig för

Dealens leverantör har rätt att undersöka produkten och ta ställning till din reklamation. Om du kräver att få pengarna tillbaka eller ett prisavdrag, kan leverantören avslå ditt krav om de istället, inom en rimlig tid, kan erbjuda dig att välja mellan reparation och en ny produkt. Leverantören kan igen avslå ditt val om det visar sig vara oproportionerligt kostnadskrävande för dem.

Tillämplig lag och tvister

Dessa köpvillkor utgör avtalet mellan köparen och Dealhunter. Svensk lag ska tillämpas på avtalet. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk allmän domstol.